Events

November 2017
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
Oct 29

Category: ServicesSunday 9:15 AM Service

Sunday 9:15 AM Service

Category: Social20 Minute Meditation

20 Minute Meditation

Category: ServicesSunday 11AM Service

Sunday 11AM Service
Oct 30 Oct 31 Nov 1

Category: SocialPrayer Breakfast

Prayer Breakfast

Category: SocialDominoes

Dominoes

Category: ServicesNoon Meditation

Noon Meditation
Nov 2 Nov 3 Nov 4

Category: ClassesTai Chi Class

Tai Chi Class
Nov 5

Category: ServicesSunday 9:15 AM Service

Sunday 9:15 AM Service

Category: Social20 Minute Meditation

20 Minute Meditation

Category: ServicesSunday 11AM Service

Sunday 11AM Service
Nov 6 Nov 7 Nov 8

Category: SocialPrayer Breakfast

Prayer Breakfast

Category: ServicesNoon Meditation

Noon Meditation
Nov 9

Category: HealthBlood Pressure Screening

Blood Pressure Screening
Nov 10

Category: ClassesMovie Night: Heaven is for Real

Movie Night: Heaven is for Real
Nov 11

Category: ClassesTai Chi Class

Tai Chi Class
Nov 12

Category: ServicesSunday 9:15 AM Service

Sunday 9:15 AM Service

Category: Social20 Minute Meditation

20 Minute Meditation

Category: ServicesSunday 11AM Service

Sunday 11AM Service
Nov 13 Nov 14 Nov 15

Category: SocialPrayer Breakfast

Prayer Breakfast

Category: ServicesNoon Meditation

Noon Meditation
Nov 16 Nov 17 Nov 18

Category: ClassesTai Chi Class

Tai Chi Class
Nov 19

Category: ServicesSunday 9:15 AM Service

Sunday 9:15 AM Service

Category: Social20 Minute Meditation

20 Minute Meditation

Category: ServicesSunday 11AM Service

Sunday 11AM Service
Nov 20 Nov 21 Nov 22

Category: SocialPrayer Breakfast

Prayer Breakfast

Category: ServicesNoon Meditation

Noon Meditation

Category: ClassesThanksgiving Eve Service + Pie Night

Thanksgiving Eve Service + Pie Night
Nov 23 Nov 24 Nov 25

Category: ClassesTai Chi Class

Tai Chi Class
Nov 26

Category: ServicesSunday 9:15 AM Service

Sunday 9:15 AM Service

Category: Social20 Minute Meditation

20 Minute Meditation

Category: ServicesSunday 11AM Service

Sunday 11AM Service
Nov 27

Category: MeetingsCare Bears Meeting

Care Bears Meeting
Nov 28 Nov 29

Category: SocialPrayer Breakfast

Prayer Breakfast

Category: ServicesNoon Meditation

Noon Meditation
Nov 30 Dec 1 Dec 2